Welkom op de site van praktijk Wholeness

De praktijk bestaat inmiddels 40 jaar. Het symbool van de praktijk en het trainingscentrum, de ouroboros, staat voor de slang die in zijn eigen staart bijt. Het is het mystieke symbool voor oorzaak en gevolg; datgene wat wij doen en laten brengt gevolgen  voort. De cirkel staat voor het oneindige; de eeuwigdurende cyclische beweging van het verschijnen, verdwijnen, en telkens weer opnieuw verschijnen van de natuur en de mens, en de Eenheid van alles. In praktijk Wholeness vormt de Eenheid van de mens met het hele universum, en dus ook met met ieder ander mens, het leidend gedachtegoed. De visie dat we allemaal in ons leven uitnodigingen tot innerlijke groei krijgen en dat we door deze uitnodigingen, die we ook vaak als moeilijkheden ervaren, in staat gesteld worden om evolutie te maken maakt een belangrijk onderdeel uit van de manier van werken in de praktijk.

Onder het item 'Consulten' kunt u informatie vinden over de relatieconsulten, die een groot deel van de praktijk-activiteit vormen. Tevens vindt u er informatie over individuele consulten en kunt u hier terecht voor begeleiding in uw persoonlijke groeiprocessen. Ieders persoonlijk levensplan wijst daarbij de weg die men tot nu toe gelopen heeft en die men nog te gaan heeft. Ook kunt u hier informatie vinden over eventuele lezingen.

Praktijk Wholeness begeleidt tevens al jarenlang groepen die werken aan innerlijke bewustwording en transformatie en korte cursussen die innerlijke groeiprocessen stimuleren.
Tevens begeleidt ze een studiegroep over de Goddelijke universele wijsheid, ook wel Theosofie genoemd. Bezoek hiervoor de website: website: www.theosofieroermond.nl
Alle groepen en cursussen maken voortdurend de verbinding tussen onze innerlijke staat van Zijn, de werkingsmechanismen van de ziel en onze onlosmakelijke verbondenheid met alles en iedereen.Praktijk Wholeness

Armstrongstraat 7
6071 BE Boukoul                                                           (Roermond)

E-mailadres: joanslagers@gmail.com
Telefoon: +31(0)6 23841288 

Praktijk open:

Maandag - Vrijdag: 9.30 - 20.00 u
Zaterdag: gesloten
Zondag: Gesloten