Studiegroep Theosofie

Studiegroep over De Oude Wijsheidstraditie: THEOSOFIE.

In alle godsdiensten of religies vinden we de oude Goddelijke Wijsheidstraditie terug.  Dit betekent dat deze Goddelijke Wijsheid universeel is, dat wil zeggen, tot niemand speciaal toebehorend maar bestemd voor iedereen. Theosofie is daarom ook geen religie. Theosofie, Theos (God) en Sofia (Wijsheid), staat voor de zoektocht naar de Goddelijke Wijsheid. Zij, dus ook wij die de oud wijsheid bestuderen, kunnen gezien worden als zoekers naar de diepe waarheid, De zin en betekenis van de werkelijkheid achter onze gematerialiseerde wereld. We zijn ge├»nteresseerd in de evolutie van al wat leeft, gezien en ongezien.
Samen theosofische literatuur bestuderen brengt ons grotere en verdiepende inzichten over de kosmos en de Eenheid van het hele bestaan, een Eenheid waar wij zelf als eenvoudige mensen deel van uitmaken.
In veel landen om ons heen, en in veel provincies van ons eigen land bestaan er studiegroepen zoals deze. Ze vallen onder de paraplu van de TVN, de theosofische vereniging Nederland.
Mocht u ge├»nteresseerd zijn in deze studiegroep, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Deelname is gratis of bezoek  voor meer informatie de website: www.theosofieroermond.nl