Studiegroep Theosofie

Studiegroep over De Oude Wijsheidstraditie: THEOSOFIE.

In alle godsdiensten of religies vinden we de oude Goddelijke Wijsheidstraditie terug.  Dit betekent dat deze Goddelijke Wijsheid universeel is, dat wil zeggen, tot niemand speciaal toebehorend maar bestemd voor iedereen. Theosofie is daarom ook geen religie. Theosofie, Theos (God) en Sofia (Wijsheid), staat voor de zoektocht naar de Goddelijke Wijsheid. Zij, dus ook wij die de oud wijsheid bestuderen, kunnen gezien worden als zoekers naar de diepe waarheid, De zin en betekenis van de werkelijkheid achter onze gematerialiseerde wereld. We zijn ge├»nteresseerd in de evolutie van al wat leeft, gezien en ongezien.
Samen theosofische literatuur bestuderen brengt ons grotere en verdiepende inzichten over de kosmos en de Eenheid van het hele bestaan, een Eenheid waar wij zelf als eenvoudige mensen deel van uitmaken.
In veel landen om ons heen, en in veel provincies van ons eigen land bestaan er studiegroepen zoals deze. Ze vallen onder de paraplu van de TVN, de theosofische vereniging Nederland.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze studiegroep, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Deelname is gratis.

Hoe werkt deze studiegroep?
Iedere maand bestuderen we als leden van de groep eenzelfde tekst. Dat kan een hoofdstuk zijn uit een theosofisch boek waarvoor we hebben gekozen en/of artikelen die we daarbij van belang vinden. Eenmaal per maand ontmoeten we elkaar ook om samen onze bevindingen en vragen daarover met elkaar te delen. De samenkomst vindt plaats in een gemoedelijke sfeer. De bijeenkomst wordt door mij aangestuurd en waar nodig begeleid en van verdere informatie voorzien. De duur van de bijeenkomst is + 2 uur.
Nu het niet mogelijk is om samenkomsten te houden in verband met Covid 19 gebruiken we het computerprogramma zoom. Hoewel dit natuurlijk minder prettig is dan live-contact heeft deze vorm van contact de afgelopen periode zijn nut toch naar tevredenheid bewezen. Zodra dit mogelijk is wordt weer op live-bijeenkomsten overgestapt.

Wat is nodig om mee te kunnen doen?
Iedereen die zich aangesproken voelt door het bovenstaande kan meedoen. Als u nog nooit met Zoom gewerkt hebt wordt u daarbij geholpen.
Hebt u zich al eerder enigszins verdiept in deze materie dan bestaat de mogelijkheid om u bij de reeds bestaande studiegroep aan te sluiten. 
Hebt u in principe belangstelling maar hebt u zich hier nog nooit echt in verdiept, dan bestaat ook de mogelijkheid deel te nemen aan een nieuw op te starten studiegroep. In beide gevallen geldt; neem even contact met mij op. De huidige studiegroep heeft haar maandelijkse ontmoetingen op zondagochtend van 10.00 tot 11.30 u ( inclusief korte pauze). Live duren de bijeenkomsten tot 12.00 u.

Data: 20 dec./ 17 jan/ 7 feb/ 7 mrt/ 4 april/ 2 mei/ 30 mei/ 4 juli.
De locatie van samenkomst wordt t.z.t. nog bekend gemaakt, maar ligt in of vlakbij Roermond.
Bij voldoende belangstelling bestaat ook de mogelijkheid dat er een studiegroep in Zuid-Limburg wordt opgestart. 
Belangstelling of vragen? Zie 'contact' of mail: joanslagers@gmail.com.