cursus: de kracht van het vrouwelijke in de vrouw

Het evenwichtig vrouwelijke is een ongelooflijk krachtige energie die bergen kan verzetten zonder dat het opvalt. Iedere vrouw draagt elementen van deze krachtige energie in zich. Om deze goed te leren gebruiken is er herkenning nodig, en het ontwikkelen van een krachtige kern . In deze cursus ontvang je veel informatie over wat de kracht v h vrouwelijke is, en  zoeken we de krachtpunten van het vrouwelijke in onszelf. Automatisch komen we ook uit bij datgene wat nog aandacht vraagt.  Er is in deze cursus volop gelegenheid tot persoonlijke inbreng zodat je voor jezelf het pad kunt gaan zien waarlangs je in je leven je kracht van het vrouwelijke zo optimaal mogelijk kunt leren benutten. Er wordt gebruik gemaakt van het boek: "Een onstuitbaar verlangen. De werking van de ziel in onze relaties". In dit boek wordt de werking van de kracht van het vrouwelijke beknopt uiteengezet.

De cursus wordt gegeven op zaterdagochtend, eenmaal per maand. Ze is gestart op zaterdag 26 okt, en gaat verder op 16 nov en 14 dec. In het nieuwe jaar volgen er nog een of twee bijeenkomsten. De data worden met de groep besproken.
Wil je alsnog meedoen? Vrijdagavond 1 nov. is er een inhaalles voor degenen die de eerste bijeenkomst niet aanwezig konden zijn. Kun je dan niet maar wil je wel nog meedoen? Neem dan even contact op.

De kosten bedragen 25 euro per bijeenkomst, contant per keer te voldoen.
Aanmelden of vragen: joanslagers@gmail.com