Evolutie readingen

Evolutie-readingen en evolutie-coaching is gericht op het volgen en begeleiden van het persoonlijke plan van de ziel dat voor u voor dit leven is uitgezet. De vraag die in ons leven aan ons gesteld wordt is om evolutie te maken. Voor ieder van ons ligt de vraag naar evolutie bij heel persoonlijke aandachtspunten. Daar waar we vast dreigen te lopen in de evolutievraag, lopen we vaak tegen moeilijkheden aan. Deze moeilijkheden vormen echter de richtingaanwijzers voor de evolutie die van ons gevraagd wordt. Niettemin kunnen deze richtingaanwijzers ons behoorlijk in verwarring brengen wanneer we niet goed kunnen zien wat er aan ontwikkeling nodig is, of wanneer we moeite hebben om de noodzakelijke omslag te kunnen maken.  
Evolutie-readingen en de daaraan verbonden coaching is erop gericht licht te laten schijnen op het persoonlijke plan van de ziel dat voor u is uitgezet, en op de rol die de ervaren moeilijkheden hierin voor u spelen. U mag handreikingen verwachten om hierin stappen vooruit te kunnen gaan zetten.