Innerlijke Beeldenreizen

U kunt zich bij mij aanmelden voor een innerlijke beeldenreis. In een innerlijke beeldenreis maakt u contact met specifiek voor u bestemde informatie van de ziel. Informatie waar uw dagbewustzijn niet op is afgestemd. In een innerlijke beeldenreis kunt u zelf ook niets aansturen. De kern van de beeldenreis is een vraag die u sterk bezighoudt, en waar u graag meer inzicht in zou willen krijgen. Het antwoord op de vraag komt niet door middel van een gesprek, maar van binnen uit, in symbolische vorm.

Hoe werkt het?

Na een korte verduidelijking van uw vraag, wordt u uitgenodigd om op een matje te gaan liggen, waar u lekker warm wordt toegedekt. Als begeleidster zal ik met u 'meereizen'. Ik zit naast u en volg wat er bij u gebeurt. Daar waar nodig stel ik u korte vragen, zodat de beelden niet stagneren. U blijft volledig bij uw bewustzijn. De beeldenreis wordt vaak als een reis ervaren die tussen het dagelijks bewustzijn en de droom inhangt. Na afloop worden de ervaringen gekoppeld aan de vraag die bij aanvang door u aan de ziel is gesteld. De betekenis van de beeldenreis wordt dan voor u geduid. De impact; het doorvoelen en navoelen van de beeldenreis blijft vaak nog lang aanwezig.

Een innerlijke beeldenreis vindt altijd in alle rust en stilte plaats en heeft daarom tijd nodig. De beeldenreis op zich vraagt een half uur tot ± een uur.
Met voorbereiding en voor- en nabespreking moet u rekening houden met anderhalf tot twee uur tijdsbesteding. De kosten voor een beeldenreis zijn, inclusief de duiding en ongeacht de tijdsduur; € 60,00