Liefdevol communiceren. Wil je het leren?

Liefdevol communiceren.

Wil je het leren?

Drie online- bijeenkomsten.

Liefdevol communiceren bewandelt altijd de weg van het hart. Wanneer we ons hart de gelegenheid geven om te spreken, veranderen onze woorden als vanzelf. We kunnen lieve woorden wel met ons hoofd bedenken, maar als ons hart er niet bij betrokken is smaken ze niet. De warmte ontbreekt, en de ander zal dat voelen. "Je meent het niet " wordt er dan wel eens gezegd.
In onze communicatie speelt onze ziel een belangrijke rol.
Ze weet feilloos datgene in ons aan te raken waar onze aandacht in onze manier van spreken naar toe zou moeten gaan, en geeft ons daar steeds signalen over af. Altijd neemt ons hart daarbij een belangrijke plaats in. Het ontvangen van de signalen van de ziel betekent echter niet dat we ook meteen duidelijk hebben waar onze aandachtspunten zitten en hoe we daar stappen in vooruit kunnen gaan zetten. En toch willen we dat vaak heel erg graag.
Deze paar online -bijeenkomsten zijn dan ook bedoeld om een breder zicht te krijgen op de wenken van de ziel in onze manier van spreken en om handreikingen aangeboden te krijgen om daar groei in te maken. Al de moeite die we investeren en al de stappen die we gaan zetten in onze manier van spreken zullen ons uiteindelijk steeds dichter naar de energie van ons hart brengen. Zij is het die immers de sleutelrol vervult in onze zoektocht naar een liefdevol communiceren en zal in deze bijeenkomsten dan ook een belangrijke plek krijgen toebedeeld.

Drie online-bijeenkomsten op een zaterdagochtend van 10.00 tot 11.45 u. We gebruiken hiervoor het computerprogramma Zoom. Je kunt ook zoom gebruiken via je mobiele telefoon. Weet je niet hoe het werkt, neem dan even contact op.
De kosten bedragen 25 euro per sessie.
Data: 16 januari, 30 januari, 20 februari 2021.

Aanmelden via 'contact' op deze website of mail naar joanslagers@gmail.com