Relatieconsulten

We maken in het grote universum allemaal deel uit van de zichtbare en onzichtbare wereld. In dit grote geheel hebben we verbinding met alles en iedereen. Partners zijn in dit aardse leven degenen met wie wij een van de meest intieme verbindingen aangaan.
Stagnatie in de relationele sfeer raakt ons daarom vaak diep en brengt ons ongewild naar gevoelens van melancholie, teleurstelling en ongelukkig zijn.
Vaak is er een diep verlangen om echt "gezien" te worden door de ander in wie we werkelijk zijn. Soms lukt het ons niet goed om dat voldoende aan de ander duidelijk te maken. Soms ontgaat het de ander echter ook.  
Wanneer we met liefde voor onszelf en de ander gesprekken aangaan om te bezien waar we afdwalen van datgene wat we zo graag samen zouden willen realiseren, ontstaat vaak een nieuwe beweging van positieve impulsen naar elkaar. 

De gesprekken vinden vaak met beide partners tegelijk plaats, maar gesprekken met ieder apart kunnen ook bij het proces horen.