Spiritualiteit en Bewustzijn

Evolutiegroepen Innerlijke Bewustzijnsontwikkeling en transformatie. 


Deze bijeenkomsten houden we 1 x per maand op een zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Er worden dan tal van onderwerpen besproken die tot een groter inzicht leiden in de werking van de grote ongeziene wereld, de Eenheid die aan alles ten grondslag ligt en onze plaats als mens in het grote geheel. Onze aandacht gaat er steeds naar uit wat het van ons vraagt om daar op een juiste manier mee om te gaan, en hoe we daar naar toe kunnen werken. De onderwerpen worden door mij aangereikt maar kunnen ook door de deelnemers zelf worden voorgesteld. Vaak zijn het levendige bijeenkomsten waarbij ook persoonlijke ervaringen kunnen worden uitgewisseld en volop vragen kunnen worden gesteld

Er zijn momenteel twee evolutiegroepen actief. De oudste groep is doordat ze al een paar jaar bestaat, verder gevorderd in het proces van inzicht verkrijgen en toenemende bewustwording dan de andere. 
Aansluiting bij een van beide groepen is mogelijk.
De keuze voor de groep is afhankelijk van datgene wat goed bij je huidige inzichten aan lijkt te sluiten. Los van deze reeds bestaande groepen kun je er voor kiezen om je aan te melden voor de nieuwe studiegroep voor beginners.

Deelnamekosten vanaf september 2020 : € 13,--per bijeenkomst.

De data van de bijeenkomsten zijn:

De langst lopende groep: 13 sept/ 18 okt/ 22 nov/27 dec. 2020, / 24 jan/21 febr/ 21 mrt/ 18 april/ 16 mei/ 13 juni.
De 2e groep: 20 sept/ 25 okt/ 29 nov. 2020, / 3 jan/ 31 jan/28 febr/ 28 mrt/ 25 april/ 30 mei/ 27 juni.
Data beginnersgroep op aanvraag.

Informatieve bijeenkomsten voor innerlijke groei en bewustwording, waaraan iedere belangstellende die zichzelf verder wil ontwikkelen, deel kan nemen. Er zijn 2 groepen actief. 

De bijeenkomsten vinden 1 x per maand plaats op een zondagochtend van 10.00 tot 12.00 u.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:
karma in tal van haar verschijningsvormen, begoocheling en illusie, aanvaarding of acceptatie van de bewegingen van de ziel, de bestemming van de mens, e.a.
De bijeenkomsten vinden plaats in mijn praktijk in Boukoul, Armstrongstraat 7. Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen, ook gedurende de loop van de bijeenkomsten.
Kosten deelname; 12,50 euro per bijeenkomst.

Momenteel zijn er twee groepen.
Bij belangstelling kun je instappen in groep 2.
Svp even je belangstelling voor deelname aangeven via 'contact' op deze website of via email: joanslagers@gmail.com

Liggen deze leslocaties te ver van je woonomgeving, en zou je graag samen met anderen toch deel willen nemen aan een groep als deze? Geef dit dan even aan via "contact' op deze website.