Stiltedag

De stiltedag van 15 december is verschoven naar het voorjaar. De datum wordt nog bekend gemaakt.